Wajah-wajah kesayangan hamba...Anak-anak Didikku 6M / 2010

Wajah-wajah kesayangan hamba...Anak-anak Didikku 6M / 2010
Wajah-wajah kesayangan hamba 6M / 2010.....Walaupun di kelas kedua namun kejayaan mereka dalam B.M UPSR (Penulisan) mampu membuatkan hamba tersenyum...Gred A(33) manakala B(4)..Tahniah!

Wednesday, May 1, 2013

Latihan Nilai Murni SJK Berita Harian 22 April 2013

Tulis empat nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 40 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

            Guru kelas Tahun 6 Pintar berasa bangga akan kejayaan murid-muridnya yang diumumkan sebagai kelas terbersih sepanjang tahun. Kelas ini juga memenangi kelas paling ceria dengan hiasan yang dibuat. Mereka telah mengalahkan sebanyak 30 buah kelas yang lain.

            Mereka berasa berpuas hati atas usaha yang telah dilakukan selama ini. Walaupun banyak masalah yang telah timbul pada mulanya tetapi dapat diselesaikan dengan baik. Mereka saling membantu antara satu sama lain serta ketekunan murid-murid menjadi faktor kejayaan mereka.

            Mereka juga melakukan kerja-kerja mengikut jadual yang disediakan tanpa bantahan. Selain itu, mereka menjalankan tugas masing-masing dengan perasaan yang gembira. Mereka memikirkan bahawa semua kerja yang dibuat demi kebaikan kelas mereka sendiri.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jom semak jawapan :

          Berdasarkan petikan, kita mestilah bersikap gigih contohnya murid-murid Tahun 6 Pintar telah berusaha dan berjaya mengalahkan sebanyak 30 buah kelas yang lain. Selain itu, kita haruslah cekal hati seperti mereka dapat menyelesaikan banyak masalah dengan baik. Di samping itu, kita wajarlah bekerjasama misalnya saling membantu antara satu sama lain. Akhir sekali, kita perlulah mempunyai sikap patuh dengan melakukan kerja tanpa bantahan.

No comments:

Post a Comment