Wajah-wajah kesayangan hamba...Anak-anak Didikku 6M / 2010

Wajah-wajah kesayangan hamba...Anak-anak Didikku 6M / 2010
Wajah-wajah kesayangan hamba 6M / 2010.....Walaupun di kelas kedua namun kejayaan mereka dalam B.M UPSR (Penulisan) mampu membuatkan hamba tersenyum...Gred A(33) manakala B(4)..Tahniah!

Friday, April 8, 2011

FORMAT BARU KERTAS PEMAHAMAN

Panduan Umum

Ø      Mulai tahun 2005, soalan tatabahasa dikemukakan sebelum soalan pemahaman.
Ø      Sebanyak 30 soalan objektif diberikan. Setiap soalan diberi empat pilihan jawapan iaitu A,B,C dan D.
Ø      Soalan tatabahasa bermula dari Soalan 1 hingga Soalan 30.
Ø      Soalan pemahaman (petikan) bermula dari Soalan 31 hingga Soalan 40.
Ø      Soalan-soalan tatabahasa yang ditanya bagi kertas UPSR adalah seperti kata nama, kata ganti nama, kata hubung, imbuhan, sinonim, antonim, kata banyak makna dan sebagainya.
Ø      Sebelum menjawab soalan, baca soalan dengan teliti. Jika kurang faham, ulangi bacaan sehingga murid-murid faham.
Ø      Kemudian, baca pilihan jawapan yang diberi untuk mencari jawapan yang tepat.
Ø     Jangan mengambil masa yang lama untuk menjawab satu soalan kerana masa amat terhad iaitu 50 minit sahaja.
Ø     Tinggalkan soalan yang susah, jangan buang masa dengan mencari jawapan jika tidak tahu. Disyorkan menjawab soalan yang mudah dahulu kemudian barulah kembali menjawab soalan yang susah itu.
Ø      Akhir sekali, semak semula kertas jawapan. Pastikan semua soalan telah dijawab.

No comments:

Post a Comment